Neuhaus Szálló – Munkásszálló Házirend je


H Á Z I R E N D a munkásszállón lakó vendégek részére.


A szállón szerződéssel, megállapodással, vagy megrendelővel rendelkező társasági (céges) dolgozók, illetve privát vendégek kaphatnak elhelyezést, akik állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek. A szállóra még csak ideiglenessen sem lehet bejelentkezni.

Érkezéskor a vendégkönyvben kötelező mindenkinek feliratkozni (rendészeti előírás). A vendég bejelentkezése a mindenkori vezető irodájában vagy a Portán történik. Új vendégek a szobát legkésőbb 16.00-ig foglalhatják el. Kivételes esetben késöbb is megoldató. A beköltözésnél mindkét fél tehát a Neuhaus Szálló megbizottja és a vendég is szemre vételezi a szobát, esetlegessen leltárt és fényképet is készíthet.

Ágynemű csere 10 nap után történik.

A szobakulcsot minden távozáskor kötelező leadni. Távozáskor a szoba kulccsal a lakó köteles elszámolni. Elvesztése esetén a mindenkor érvényes költséget megfizetni.

A vendég a szoba és a közösen használt helyiségek berendezését és felszerelését rendeltetésszerűen használja, azok épségéért anyagilag felelős. Az okozott károkat, illetve hiányokat köteles megtéríteni.

A kiköltözéskor a vendég a szobát a szobaleltár szerint és tisztán adja át a szobaasszonynak, vagy az üzemeltetési vezetőnek.

A szállón lakók fogadhatnak vendégeket a Portán történő előzetes bejelentéssel, az alábbi időpontokban: Naponta 09.00 órától 20.00 óráig. Vendéget fogadni ezt meghaladó időben csak külön engedéllyel lehet. (Női vendég éjszaka a szállón nem tartozkodhat!). Ennek betartását a vezetőség személyesen, de megfelelő csatornákon keresztül szigorúan ellenőrzi. A látogatott személy az őt látogató személy magatartásáért felelősséggel tartozik. A szállón engedély nélkül vendég nem tartózkodhat.

Kapuzárás szigorúan 22.30-kor törénik.

A 20:00 órától 06:00 óráig tartó csendrendeletet, a nyugalmat igénylő lakótársak érdekében kötelező betartani. A éjszakai műszakban dolgozók nappali nyugalma mindenki számára fontos kell, hogy legyen, tehát a hangoskodás nappal sem megengedett.

A szobákban elhelyezett értékekért a lakó tartozik felelősséggel, a szálló felelőssége a recepció (iroda) díjmentes használatú érték megőrzőjében elhelyezettekért terjed ki.

A szobákban elhelyezett zárható szekrényekhez kulcsot 500 Forint letéti díj ellenébe adunk.

A postai leveleket és a küldeményekről szóló értesítéseket a mindenkori Portás átveszi és azokat a lakónak átadja.

2011. évi XLI. törvény - A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása - értelmében:
A SZÁLLÓ EGÉSZ TERÜLETÉN SZIGORÚAN TILOS DOHÁNYOZNI!
Dohányozni csak a Szálló szabadtéri dohányzóhelyén szabad.
Zárt légterű helyiségekben a dohányzás TILOS!

A szobákban dohányozni, főzni, ételt melegíteni tilos! Erre a célra a teakonyhák tűzhelyei és egyéb berendezései rendelkezésre állnak. Sűtőbe tepsit, rácsot 500 Ft. letét ellenében biztosítunk. Amenyiben tisztán adja vissza a letét vissza jár. Használat után mindenkire nézve kötelező a tűzhelyek és berendezések tisztán hagyása, valamint a saját tárgyak elvitele.

A szállón előforduló hibákat és egyéb észrevételeket a szobaasszonyoknak, a karbantartónak vagy a portán kell jelezni. Erre rendszeresített postaláda, baloldalon a kijárati ajtó mellé van felszerelve. Aki a hibát panaszt nem jelzi ne várjon megoldást, nem vagyunk gondolat olvasok.

Szemetet, papírhulladékot csak az erre a célra kijelölt helyen szabad elhelyezni. Kérjük környezetünk érdekében használják a szelektálásra kihelyezett gyűjtőket.

Mosási lehetőséget bizosítunk melynek ára 500 Forint/adag.

TV nézési lehetőségek közül választható:

1. Közös TV a társalgóban.
2. Saját TV-t hozhat.
3. Bérelhető TV heti 500 Ft + 5000 Ft letéti díjért.

A fenti házirend megsértése a szállóról történő azonnali kizárást von maga után!

A szálló vezetősége, 2015. Január 01.